web analytics

Pr0grammer

چند ممنوعه نویس
در تاریخ:۱۰ام مرداد ۱۳۹۰

همه چیز از میوه‌ای ممنوعه آغاز شد!

ما فقط خواستیم اگر روزی تمام کردیم؛
درست همان جایی باشیم که از آن شروع شده‌ایم…

بعد از پدرمان آدم،
دیگرانی هم از ممنوعه هر یک به نحوی خوردند اما،

در این میان نه خوردن
و نه حتی چشیدن
بلکه تنها نوشتن است که شد سهم ما از

میوه‌ی ممنوعه

  • آخرین ممنوعه‌ها

  • تبلیغات ممنوعه


  • آخرین نظرات

  • ^ بازگشت به بالا